پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد

برگزاری کارگاه آموزشی اطفاء حریق

روز یکشنبه مورخه ۱۸ ۱۰ ۱۴۰۱ جلسه آموزشی اطفاء حریق ( تئوری و عملی ) و چگونگی استفاده از کپسول های آتش نشانی ، ویژه کارکنان و اساتید، با حضور جناب آقای مهندس مسلم حیدری معاون محترم آموزش سازمان آتش نشانی شهرستان خرم آباد ساعت ۹ صبح در محل اتاق کنفرانس دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله کمالوند ، برگزار گردید .در این دوره همکاران با انواع حریق وانواع خاموش کنننده ها آشنا شدند و چگونگی استفاده از کپسول های دستی و مهار آتش را فرا گرفتند و در پایان پرسشهای خود را مطرح نمودند و آقای مهندس حیدری به پرسشها پاسخ دادند .


نظرات کاربران