پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد

برگزاری آزمون فرهنگی مهارت آموزان ماده 28

روز پنجشنبه مورخه 1401/11/13 آزمون فرهنگی مهارت آموزان ماده 28 استخدامی 1400 همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

این آزمون با همکاری همکاران پردیس آیت الله کمالوند و همکاران مدیریت استان به نحو مطلوب در سالن ورزشی پردیس علامه طباطبایی برگزار گردید.


نظرات کاربران