پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد

همایش دختران آفتاب

همایش استانی دختران آفتاب (با اهدای جوایز نفیس )
موضوع :حجاب و عفاف
محورهای همایش
نقش دانشگاه فرهنگیان در ترویج فرهنگ حجاب و عفاف
فضای مجازی و حجاب و عفاف
آیات و روایات و حجاب و عفاف
ارتباط بنیان خانواده باحجاب و عفاف
کاهش آسیب های اجتماعی و حجاب و عفاف
ارتباط تاریخ با حجاب و عفاف
مهلت ارسال مقالات:1402/3/1
زمان برگزاری :1402/3/7
لینک ارسال مقالات :https://dfak.cfu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=5627
پردیس آیت الله کمالوند لرستان

 


نظرات کاربران