پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد

حضور همکاران پردیس آیت الله کمالوند در مراسم چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی سردار مقاوم

حضور همکاران پردیس آیت الله کمالوند در مراسم چهارمین سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی سردار مقاومت ۱۳ دی۱۴۰۲ مصلی الغدیر خرم آباد


نظرات کاربران