پردیس آیت اله کمالوند خرم آباد

کسب سه مقام برتر جشنواره اجتماعی رسش قلم، رویش وحرکت توسط دانشجویان پردیس ایت اله کمالوند لرستان

رتبه دوم بخش نشریات برتر ادبی و هنری نشریه ارغوان با سردبیری فاطمه ولی نژاد و مدیرمسئولی ریحانه رضوانی از پردیس آیت الله کمالوند خرم آباد رتبه دوم بخش گزارش آثار برتر: نوشین بیرانوند با اثر پیاده تا خورشید از پردیس آیت الله کمالوند کسب رتبه برتر انجمن علوم انسانی توسط انجمن تاریخ پردیس ایت الله کمالوند


نظرات کاربران